April - Yuto Kinkaku-Ji 8.25"

75,00 €
Product Description

Yuto Horigome

8.25"
31.92" x 8.26"
Nose - 6.88"
Tail - 6.81"
WB - 14"